Výběr rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky lze rozdělit do dvou základních kategorií. 

1) Centrální = jednotka pro systémy s rozvody vzduchu a jednou centrální jednotkou

2) Lokální/decentrální = samostatná jednotka na obvodové zdi

1. Centrální jednotky - centrální jednotky zajišťují výměnu vzduchu v objektu společně s potřebnými rozvody vzduchu. Lze je rozdělit na dvě základní kategorie:

  • nástěnné - nejpoužívanější jednotky. Určené k zavěšení na zeď
  • podstropní - ploché kompaktní jednotky určené pro montáž na strop.

- Provedení - dovoluje-li to prostor je vždy rozumné upřednostnit klasické nástěnné provedení. Z pravidla jsou efektivnější a mají vyšší výkon.

- Výkon jednotky - je vhodné volit jednotku s dostatečnou výkonovou rezervou. Jednotka se vzrůstajícím výkonem zvyšuje svůj hluk. Z hlediska hluku, efektivity ale i spolehlivosti jednotky doporučujeme volit výkon jednotky s rezervou cca 1/4 ideálně 1/3 oproti max. průtoku. 

- Předehřev - základní podmínkou pro vysokou účinnost je udržování rovnotlaku (konstantního průtoku). Jednotka by měla trvale udržovat poměr 1:1 přiváděného a odváděného vzduchu. V případě že toto není zajištěno je dopad následující:

  • jednotka přechází do podtlaku - odvádí více vzduchu než přivádí. Teplo, za které jste zaplatili jednotka odtáhne z objektu pryč. 
  • jednotka přechází do přetlaku - přivádí více vzduchu než odvádí. Účinnost rekuperace je zanedbatelná a do prostoru je přiváděn studený vzduch. 

Proč je jednotka neudržující rovnotlak neefektivní? Např:

  • rozdíl v propustnosti vlivem filtrů. Přívodní se zanáší daleko rychleji než odtahový. Jednotka funguje v podtlaku
  • rozdílný odpor přívodního a odtahového potrubí. Jednotka tento rozdíl nedorovnává a již při spuštění neodpovídá parametrům v katalogu.

- Udržování rovnotlakuJednotka reguluje výkon jednotlivých ventilátoru pro zajištění rovnotlaku. Stejné množství čerstvého vzduchu který jednotka přivede zároveň odtáhne. Efektivita jednotky je stále stejná a je schopná dostát katalogovým hodnotám.

- Entalpický výměníkPomáhá udržovat správnou vlhkost v objektu. Nedochází proto k přesoušení vzduchu v interiéru. Výhodou výměníku je zároveň jeho nižší teplota "zamrzání". Cca -6 až -15 dle výrobce. 

- Ovládání - Většinu jednotek je možné ovládat minimálně pomocí ručních nebo dotykových ovladačů. U vyšších řad je možné zvolit ovládání skrze mobil nebo nadřazené systémy (Loxone, KNX apod.).

Jednotku lze taktéž řídit pouze pomocí čidel - např. CO2. Jednotka trvale pracuje na minimu svého výkonu. V okamžiku kdy čidlo detekuje nadměrnou koncentraci CO2, jednotka navýší výkon pro dosažení čistého vzduchu. Následně opět sníží výkon na minimum. Vše plně automaticky.

 

2. Decentrální / lokální jednotky - osazují se na obvodovou stěnu. Instalace je velmi rychlá. Jsou vhodné do malých bytů nebo do jednotlivých pokojů. Doporučujeme používat pouze rekuperační jednotky. Nikoli levné akumulační jednotky. Jejich funkce je založená na tzv. "nabíjení" keramického tělesa a cyklickém přepínaní směru proudění vzduchu. Jejich efektivita je velmi malá a odpovídá nízké ceně. Kvalitní lokální jednotky jsou velmi vyspělé a není nutné se proto obávat ani s osazením do ložnice.