Cookies

Prohlášení o používání cookies

Co jsou cookies
Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.
 
Jak se dělí cookies Cookies
lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:
 • Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.

 • Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

 
Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:
 • Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.
 • Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.
K čemu cookies používáme
Na našem webu používáme tyto cookies:
 • Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služeb apod.

 • Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.

 • AdWords – třetí strany, dlohodobé. Slouží k relevantnějšímu cílení marketingových kampaní na internetu a jejich vyhodnocování.

 • Sklik – třetí strany, dlohodobé. Slouží k relevantnějšímu cílení marketingových kampaní na internetu a jejich vyhodnocování.

 • Facebook – třetí strany, dlohodobé. Slouží k relevantnějšímu cílení marketingových kampaní na internetu a jejich vyhodnocování.

 

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data.
 
Jak lze upravit využívání cookies
Vymazání
Vymazat můžete cookies ve Vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek.
 
Blokování
Prohlížeče umožňují umísťování cookies na Vás počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:
 
Tento web používá Google Analytics
Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie (odkaz na prohlášení o používání cookies) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.
Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:
 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,

 • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),

 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.